Kontakt z nami

22 510 40 00 Godziny: 7:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku

Nasze zrealizowane projekty

Firma 2K Serwis Sp. z o.o. Sp. k. jest wykonawcą robót inwestycyjnych i modernizacyjnych w budownictwie:

Nasze wykonawstwo obejmujemy gwarancją i własnym serwisem. Dysponujemy odpowiednią kadrą wysoko wykwalifikowanych fachowców z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na prestiżowych budowach w Polsce. Naszym atutem jest zaplecze techniczne i środki finansowe pozwalające na szybką realizację zleconych robót.


REMONT WIADUKTU

LOKALIZACJA: Wiadukt kolejowy w km.80.230 linii kolejowej 033 Kutno-Brodnica nad drogą krajową nr 10 w m.Sierpc
INWESTOR: Firma Usługowa Robót Specjalistycznych
CZAS: 13.05.2014 - 30.05.2014
ZAKRES PRAC:

 • Wykonanie otuliny siatki zbrojeniowej obu przyczółków wiaduktu poprzez natrysk z wykorzystaniem torkretnicy

CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII W WARSZAWIE

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Puławska 465, Centrum Nowych Technologii
INWESTOR: Fundacja Obserwatorium Zarządzania
CZAS: sierpień 2014 - styczeń 2015
ZAKRES PRAC:

 • roboty żelbetowe: wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego.

STACJA KONTROLI POJAZDÓW MERCEDES-BENZ WARSZAWA

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 1
INWESTOR: Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.
CZAS: 28.11.2014 - 01.12.2014
ZAKRES PRAC:

 • wykonanie posadzki żywicznej Sikafloor 156 i Sikafloor 264 z wypełniaczem kwarcowym;
 • demontaż zarwanych blach aluminiowych;
 • skucie luźno związanych nadlewek posadzki betonowej;
 • zespolenie pęknięć podbudowy posadzki;
 • uzupełnienie ubytków w posadzce;
 • nadlanie/wyrównanie powierzchni posadzki;
 • nacięcie dylatacji przeciwskurczowych;
 • wykonanie powłoki żywicznej przez gruntowanie powłoką epoksydową z zasypem piasku kwarcowego;
 • wypełnienie dylatacji przeciwskurczowych.

GARAŻ PODZIEMNY BUDYNKU BIUROWEGO ROMA OFFICE CENTER

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
INWESTOR: Roma Office Center Sp. z o. o.
CZAS: czerwiec - wrzesień 2015r.
ZAKRES PRAC:

 • oczyszczenie powierzchni w celu osiągnięcia powierzchni o żądanej przyczepności poprzez śrutowanie, szlifowanie, frezowanie;
 • zespolenie pęknięć podbudowy posadzki;
 • uzupełnienie ubytków w posadzce;
 • nadlanie/wyrównanie powierzchni posadzki;
 • nacięcie dylatacji przeciwskurczowych;
 • wykonanie posadzki żywicznej w technologii MMA (system żywic metakrylowych) z wypełniaczem kwarcowym wraz z cokołami;
 • wypełnienie dylatacji przeciwskurczowych;
 • wykonanie oznakowania poziomego miejsc parkingowych, poziomu -1,-2 i -3.

MALOWANIE LAMPERII FARBĄ LATEKSOWĄ KLATEK SCHODOWYCH

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Naukowa 4 i ul.Naukowa 6
INWESTOR: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
CZAS: grudzień 2016
ZAKRES PRAC:

 • malowanie lamperii farbą lateksową klatek schodowych

REMONT BUDYNKU LABORATORYJNO-BIUROWEGO NR 1

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Kolska 13
INWESTOR: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
CZAS: czerwiec 2015r. - wrzesień 2016r.
ZAKRES PRAC:

 • wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej;
 • wykonanie termomodernizacji z wymianą okien, obróbek blacharskich i systemów orynnowania;
 • wykonanie izolacji ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu oraz opaski wokół budynku;
 • docieplenie pomieszczenia piwnicznego z góry (dach);
 • remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej części niższej budynku;
 • adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych na biurowe i zagospodarowanie holu wejściowego;
 • roboty betoniarskie, posadzkarskie, ślusarskie;
 • roboty tynkarsko-murarskie i malarskie.

MOKOTÓW NOWA

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Wołoska, Mokotów Nova
INWESTOR: Monting Sp. z o. o.
CZAS: maj 2010r. - październik 2012 r.
ZAKRES PRAC:

 • uszczelnienie zamka na styku płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową;
 • iniekcja styku ściany szczelinowej z posadzką.

REMONT PARKINGU GÓRNEGO-ESTAKADY

LOKALIZACJA: Warszawa CZRL
INWESTOR: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie
CZAS: lipiec 2015r.
ZAKRES PRAC:

 • wykonanie naprawy po uszkodzeniach mechanicznych na krawędziach chodników;
 • wykonanie naprawy nawierzchnio-izolacji;
 • wykonanie naprawy powierzchni tynku-odpryski i odparzenia;
 • wykonanie naprawy elementów zarysowanych;
 • wycięcie elementów stalowych posiadających zbyt niską otulinę wraz z naprawą podłoża żelbetowego;
 • naprawa, wymiana dylatacji pozornych;
 • taśma antypoślizgowa na stalowych elementach dylatacji w nawierzchni parkingu;
 • naprawa dylatacji na chodnikach;
 • pomalowanie wyobleń powłoką poliuretanową.

REMONT HYDROIZOLACJI WRAZ Z WYMIANĄ WARSTW BALKONÓW I TARASÓW NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. DOLNEJ 11

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Dolna 11
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa "Dolna 11"
CZAS: 10.09.2015 - 10.11.2015
ZAKRES PRAC:

 • rozebranie istniejących warstw na balkonach i tarasach
 • zmiana sposobu mocowania barierek
 • wykonanie warstw spadkowych na balkonach i tarasach
 • montaż powłoki izolacji z papy i EPDM
 • montaż obróbek blacharskich na balkonach i tarasach
 • montaż mat i włóknin termicznych
 • ułożenie izolacji termicznych
 • wykonanie jastrychów dociskowych
 • wykonanie powłok izolacyjnych
 • montaż nawierzchni z płytek tarasowych na podstawkach systemowych na tarasach i balkonach
 • wykonanie napraw tynków

REMONT USZCZELNIENIA DYLATACJI OBWODOWEJ NA PATIO ORAZ NAPRAWY POSADZKI W GARAŻU PODZIEMNYM

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Dolna 11
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa "Dolna 11"
CZAS: 10.09.2015 - 15.12.2015
ZAKRES PRAC:

 • wykonanie odkrywki wzdłuż linii dylatacyjnych na patio
 • wykonanie uszczelnienia dylatacji patio nad garażem w systemie Sika i iniekcji żelem
 • wykonanie powłok izolacyjnych
 • odtworzenie terenu
 • wykonanie napraw spękań w posadzce użytkowej w hali garażu podziemnego
 • wykonanie napraw oraz wymiany posadzki na określonych polach w hali garażu podziemnego

REMONT TARASÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Geodezyjna 80B i Geodezyjna 84A
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa "Lewandów Leśny"
CZAS: maj - lipiec 2016
ZAKRES PRAC:

 • skucie starych warstw tarasowych
 • reprofilacja podłoża
 • wykonanie warstwy kontaktowej i spadkowej
 • montaż obróbek blacharskich
 • ułożenie warstwy termoizolacji
 • położenie membrany EPDM
 • odtworzenie termoizolacji pionowej
 • ułożenie warstwy drenażowej
 • ułożenie płyt tarasowych betonowych na podstawkach dystansowych Ravdeck Stand
 • przyklejenie cokolika

REMONT TARASU W BUDYNKU MIESZKALNYM

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Pełczyńskiego 28B
INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o. o.
CZAS: wrzesień 2016
ZAKRES PRAC:

 • wymiana wpustu tarasowego
 • montaż kominków wentylacyjnych
 • rozbiórka pasa izolacji ze ścian budynku
 • ułożenie geowłókniny
 • ułożenie warstwy izolacji przeciw wodnej z prefabrykowanej maty EPDM
 • rozstawienie wsporników tarasowych samopoziomujących Ravdeck Stand+
 • ułożenie płyt tarasowych
 • odtworzenie wyciętej warstwy termoizolacji na ścianach
 • uzupełnienie tynku cienkowarstwowego
 • przyklejenie cokolika

REMONT TARASÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 18D
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa "Olszyny 1"
CZAS: 26.07.2016 - 29.10.2016
ZAKRES PRAC:

 • rozbiórka starych warstw na tarasach
 • demontaż balustrad
 • uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w systemie Sika
 • wykonanie warstwy spadkowej
 • wykonanie paroizolacji z folii paroizolacyjnej samoprzylepnej
 • ułożenie geowłókniny
 • wykonanie termoizolacji
 • montaż obróbek blacharskich
 • wykonanie hydroizolacji z prefabrykowanej maty EPDM
 • ułożenie warstwy drenażowej
 • odtworzenie termoizolacji na ścianach wraz z wyprawą tynkarską
 • rozstawienie wsporników pod płyty tarasowe Ravdeck Stand
 • montaż płyt tarasowych na wspornikach
 • montaż balustrad od czoła płyty tarasowej
 • przyklejenie cokolika

WYKONANIE IZOLACJI TARASU W BUDYNKU MIESZKALNYM

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Księgarzy 11
INWESTOR: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla "BIELANY"
CZAS: sierpień - wrzesień 2016
ZAKRES PRAC:

 • rozbiórka starych warstw i reprofilacja podłoża
 • wykonanie paroizolacji z folii paroizolacyjnej samoprzylepnej
 • doszczelnienie progu drzwiowego
 • wykonanie hydroizolacji z prefabrykowanej maty EPDM
 • odtworzenie termoizolacji pionowej wraz z tynkiem
 • ułożenie warstwy drenażowej
 • ułożenie płyt tarasowych na podstawkach systemowych Ravdeck Stand
 • przyklejenie cokolika

REMONT BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKANIOWYM WIELORODZINNYM

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Migdałowa 10
INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa "MIGDAŁOWA II"
CZAS: 05.10.2016 - 05.12.2016
ZAKRES PRAC:

 • rozbiórka i utylizacja starych warstw na balkonach
 • rozebranie ocieplenia ścian na wysokość do 40 cm nad płytę balkonową
 • wykonanie warstwy kontaktowej i spadkowej
 • montaż obróbek blacharskich
 • wykonanie hydroizolacji z mat EPDM
 • wykonanie termoizolacji na płycie balkonowej
 • odtworzenie termoizolacji ścian wraz z wyprawą tynkarską
 • poprawa zamocowań słupków balustrad od czoła płyt balkonowych
 • ułożenie warstwy drenażowej
 • rozstawienie podstawek tarasowych Ravdeck Stand
 • ułożenie płyt tarasowych
 • montaż cokołu
 • renowacja balustrad

Remont tarasów w nowym gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Dewaitis 5
INWESTOR: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
CZAS: kwiecień - maj 2017
ZAKRES PRAC:

 • prace rezbiórkowe
 • naprawa płyty stropowej
 • reprofilacja spadków
 • wykonanie paroizolacji (papa z wkładką aluminiową)
 • ułożenie termoizolacji
 • wykonanie hydroizolacji (papa samoprzylepna + papa wierzchniego krycia)
 • ułożenie płyt betonowych na systemowych podstawkach tarasowych

CENTRUM HANDLOWE PROMENADA

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: Pol-k Atalian Sp. z o.o.
CZAS: X 2012 - VIII 2013
ZAKRES PRAC:

 • wymiana odwodnień liniowych ACO Multiline na parkingach 751 mb.
 • montaż dylatacji konstrukcyjnych CS ZB 50 - 1132 mb.
 • wymiana kostki brukowej 1304 m2
 • uszczelnienie cokołów 2333 mb.
 • wykonanie posadzki żywicznej w systemie SIKA 2450 m2

STADION NARODOWY

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: Hydrobudowa Polska S.A.
CZAS: 2012 - 2013
ZAKRES PRAC:

 • wykonywanie posadzek betonowych i żywicznych w systemie Sika
 • uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnych CS
 • montaż korytek odwadniających Hauraton
 • wykonywanie tynków renowacyjnych
 • wykonywanie iniekcji wysokociśnieniowej rys ścian

JAZ NA RZECE NAREW

LOKALIZACJA: Strękowa Góra
INWESTOR: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych "Mipa" Leon Stankiewicz.
CZAS: IX 2013
ZAKRES PRAC:

 • torkretowanie pow. betonowych
 • zabezpieczenie powierzchni szlamem
 • zabezpieczenie powierzchni farbą epoksydową

CENTRUM HANDLOWE BLUE CITY

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: Blue City Sp. z o.o.
CZAS: VII 2012
ZAKRES PRAC:

 • wykonanie iniekcji w posadzce parkingu 300 mb.
 • uszczelnienie przejść rurowych

CENTRUM HANDLOWE TARGÓWEK

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: Pol-k Atalian Sp. z o. o.
CZAS: VI-X 2012
ZAKRES PRAC:

 • wymiana wpustów odwodnieniowych Kessel na parkingach
 • wykonanie uszczelnień cokołów 899mb, posadzki żywicznej w systemie SIKA
 • oznakowania poziomego na parkingu

HOLLAND PARK

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: Renofloor Sp. z.o.o.
CZAS: 2011
ZAKRES PRAC:

 • renowacja posadzki w garażu podziemnym
 • wykonanie wjazdu na parking oraz nowej posadzki mineralno-epoksydowej z dylatacjami z wyobleniami cokołów
 • oznakowanie poziome organizacji ruchu, powierzchnia: 2 376 m2

DROGA EKSPRESOWA S2 / DROGA EKSPRESOWA S8

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: G.D.D.K.i A.
CZAS: 2012-2013
ZAKRES PRAC:

 • reprofilacja ściany szczelinowej i żelbetowej metodą natrysku (Pow. 1802 m2)
 • reprofilacja palisady metoda natrysku
 • iniekcja i uszczelnienie rys ściany szczelinowej

BUDYNEK WARSAW SPIRE

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: Ghelamco Poland Sp. z o.o. S.K.A.
CZAS: XII 2012 - XII 2013
ZAKRES PRAC:

 • izolacja płyt fundamentowych
 • uszczelnianie zamka i przegłębień w płycie fundamentowej
 • uszczelnienie stropów pośrednich oraz izolacji baret, mikropali, oczepu słupów tymczasowych

BUDYNEK WARSAW SPIRE

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: Ghelamco Poland Sp. z o.o. S.K.A.
CZAS: od II 2014
ZAKRES PRAC:

 • odcięcie kotew gruntowych
 • uszczelnienie ścian szczelinowych
 • reprofilacja ściany szczelinowej

BUDYNEK PZU TOWER

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: PZU
ZAKRES PRAC:

 • renowacja posadzki w garażu podziemnym
 • uszczelnienie stropów
 • wykonanie nowej warstwy bezspoinowej, uszczelniającej na posadzce w garażu
 • likwidacja pęknięć i wykwitów na stropach

BUDYNEK IBC

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: IBC
ZAKRES PRAC:

 • renowacja i naprawa posadzki garażowej (Pow. 1823,13 m2)
 • uszczelnienie pęknięć i przecieków międzykondygnacyjnych

REZYDENCJA FOKSAL

LOKALIZACJA: Warszawa
ZAKRES PRAC:

 • reprofilacja ściany szczelinowej

WIADUKT PRZY UL. MARYWILSKIEJ

LOKALIZACJA: Warszawa
ZAKRES PRAC:

 • reprofilacja wiaduktu

WIADUKT KOLEJOWY NA TRASIE MARKI-NIEPORĘT

LOKALIZACJA: Warszawa
ZAKRES PRAC:

 • reprofilacja wiaduktu

CENTRUM HANDLOWE

LOKALIZACJA: Kielce
ZAKRES PRAC:

 • torkretowanie palisady centrum handlowego

TRASA EKSPRESOWA

LOKALIZACJA: Lublin
ZAKRES PRAC:

 • torkretowanie palisady trasy ekspresowej

PRZEPUST KOLEJOWY

LOKALIZACJA: Kopalnia Kruszywa Lafarge
ZAKRES PRAC:

 • reprofilacja ścian przepustowych

TOROWISKO TRAMWAJOWE

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
CZAS: X 2012 - X 2013
ZAKRES PRAC:

 • cięcie asfaltu na mokro
 • gruntowanie pow. asfaltu i szyn
 • wklejenie taśmy polipropylenowej
 • wypełnienie szczeliny masą poliuretową

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "CZAJKA" - ETAP II

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: Vectra S.A.
CZAS: V 2010 - VI 2010
ZAKRES PRAC:

 • izolacja płyty fundamentowej
 • uszczelnienie zamka płytyn
 • izolacja stropu
 • hydroizolacja "hebów" i przerw technologicznych

METRO - STACJA POWIŚLE, STACJA WILEŃSKA

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: Metro Warszawskie
CZAS: 2012
ZAKRES PRAC:

 • reprofilacja ściany szczelinowej

METRO - TUNEL: C12, C13, C14, C15 PÓŁNOC

LOKALIZACJA: Warszawa
INWESTOR: Metro Warszawskie
CZAS: XI 2013 - III 2014
ZAKRES PRAC:

 • wysokociśnieniowe iniekcje tubingu

Zobacz

nasze referencje