Kontakt z nami

22 510 40 00 Godziny: 7:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku

Dylatacje

Prace polegające na montażu, uszczelnieniu lub wymianie starych systemów dylatacyjnych.
Metody wykonania: wybierana zgodnie z rodzajem dylatacji po wcześniejszej ekspertyzie.

Zakresy zastosowań: